Отчет за Октябрь 2018
Доход: 4.07%
Просадка: 4.65%
Сделки: 90
Профит-Фактор: 1.41

https://www.mql5.com/ru/market/product/25878